Tanegashima, teppou shibari
Tanegashima, teppou shibari
Tanegashima, teppou shibari
Tanegashima, teppou shibari
Tanegashima, teppou shibari
Tanegashima, teppou shibari
Tanegashima, teppou shibari

Tanegashima, teppou shibari

07.12.2012Dutch DameBondage
  • 3:59 Minuten

From the depths of historical kinbaku, the teppou shibari. Nuff said!