Sprache
  • Englisch
  • Deutsch
Login
Tanegashima, teppou shibari 1
Tanegashima, teppou shibari 2
Tanegashima, teppou shibari 3
Tanegashima, teppou shibari 4
Tanegashima, teppou shibari
2012-12-07
  • 3:59 Minuten

From the depths of historical kinbaku, the teppou shibari. Nuff said!