Tanegashima, teppou shibari
Tanegashima, teppou shibari
Tanegashima, teppou shibari
Tanegashima, teppou shibari
Tanegashima, teppou shibari
Tanegashima, teppou shibari
Tanegashima, teppou shibari

Tanegashima, teppou shibari

2012-12-07Dutch DameBondage
  • 3:59 minutes

From the depths of historical kinbaku, the teppou shibari. Nuff said!